O mnie

Witam na mojej stronie! Nazywam się Maciej Modrzejewski i jestem mediatorem. Zanim jednak zacząłem przygodę z tym zawodem, zdobywałem inne umiejętności, które teraz bardzo przydają mi się w pracy.

Ukończyłem Akademię Spraw Wewnętrznych w Szczytnie, w trakcie której odbyłem specjalizację w pionie kryminalnym, a później pracowałem w wydziale kryminalnym w Raciborzu. Moją specjalizacją było zwalczanie handlu narkotykami oraz walka z przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu. Ponadto współpracowałem z pionem ds. nieletnich, jak również z Wydziałem Oświaty Urzędu Miejskiego w Raciborzu. W tym czasie pełniłem obowiązki kuratora społecznego dla nieletnich.

Ukończyłem liczne szkolenia specjalistyczne m.in:
– Akademię Menadżera,
– Zarządzanie zespołem,
– Negocjacje z trudnym klientem
– Rozwiązywanie konfliktów w zespole między pracownikami jak i pracownik – klient,
– Rozwiązywanie sporów trójstronnych.

W 2012 roku ukończyłem studia podyplomowe: „Negocjacje, mediacje i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów” na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Prawa i Administracji.
Od 2014 r. jestem członkiem Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog” w Dąbrowie Górniczej oraz aktywnie uczestniczę w podejmowanych przez nich działaniach. Między innymi współpracowałem przy projektach „Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu – gest miłości dla Twojego dziecka”. Stale kształcę się i rozwijam swoje kompetencje.

Jestem wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Moją specjalnością są mediacje rodzinne, cywilne oraz gospodarcze.

Swoją skuteczność w postępowaniu mediacyjnym opieram na latach doświadczenia zawodowego zbieranego w pracy w wydziale kryminalnym oraz na szkoleniach dotyczących negocjacji i mediacji.

Moją misją jest pomaganie zwaśnionym stronom w wypracowaniu korzystnego dla nich kompromisu. Trudno iść przez życie bez wikłania się w różnego rodzaju spory, jednak uważam, że zawsze warto rozmawiać i starać się dojść do porozumienia.
Dlatego zapraszam do rozmów i negocjacji przy okrągłym stole.

Mediacje / Moc prawna

Mediacje to polubowne rozwiązanie spornych spraw przy ograniczeniu roli sądów. Strony  na neutralnym gruncie w obecności wykwalifikowanego mediatora dążą do porozumienia zakończonego ugodą pisemną. Rozwiązanie zostaje wypracowane wspólnie przez strony w obecności mediatora. Prowadzenie mediacji przed rozpoczęciem postępowania sądowego i zawarcie w jej wyniku ugody pozwala na uniknięcie prowadzenia sprawy przed sądem.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym. Oznacza to, że w wielu sprawach postępowanie mediacyjne daje korzyści dla osób pragnących zawrzeć porozumienie .

Najczęściej zadawane pytania

Podstawowe korzyści z mediacji to skrócenie czasu ,kosztów, uniknięcie stresu występowania przed Sądem, dążenie do tzw. wspólnej wygranej a nie sytuacji zerojedynkowej ,możliwość odnowienia kontaktów wyjście z twarzą ,zawarcie ugody to także biznesowa i społeczna korzyść.

W mediacje gospodarcze zaangażowani są przedsiębiorcy, czyli osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą. Przedmiotem mediacji jest szeroki wachlarz tzw. sporów biznesowych. W mediacji gospodarczej chodzi o zachowanie dobrej reputacji oraz pozostaniu w dobrych relacjach oraz o znalezienie rozwiązań ekonomicznych – szybkich, tanich, ale w pełni skutecznych.

W sprawach o rozwód i o separację sąd może skierować strony do mediacji w celu pojednania małżonków – jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa lub w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem oraz spraw majątkowych. Mediacja może też być stosowana w sprawach opiekuńczych, a jej przedmiotem jest sposób wykonywania władzy rodzicielskiej.

Napisz do mnie

Nie trać czasu i pieniędzy. Skontaktuj się z mediatorem.