150+

ROZWIĄZANYCH SPRAW

100+

ZAUFANYCH KLIENTÓW

Usługi

Sprawy majątkowe

Spotkajmy się na neutralnym gruncie. Przyjdź do mediatora.

Sprawy rodzinne

Służę pomocą w znajdowaniu rozwiązań. Spotkajmy się u mnie.

Sprawy cywilne

Zapraszam do mnie, mediatora. Mediator jest zawsze neutralny i bezstronny.

Sprawy gospodarcze

Nie trać czasu i pieniędzy, skorzystaj z mediatora. Skuteczne mediacje są tańsze i szybsze.

O MNIE

Jestem mediatorem wpisanym na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Katowicach  i Gliwicach. Wiedzę z zakresu mediacji zdobyłem kończąc w 2012 r. podyplomowe studia „Negocjacji i mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów“ na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Spełniam warunki określone w art. 1832 mediator § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.). Stale doskonalę swój warsztat poprzez uczestnictwo w różnego typu warsztatach tematycznych. Od 2014 r. jestem członkiem Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog“ w Dąbrowie Górniczej. Jestem wpisany na listę mediatorów w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Aktywnie uczestniczę w działaniach podejmowanych przez CKiM Dialog – m.in. współpracowałem przy projektach „Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu – gest miłości dla Twojego dziecka

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków The Velux Foundations w ramach programu Fundacji Dzieci Niczyje w latach 2014-2015 oraz 2015-2016, oraz „Zagłębiowskie Centrum Mediacji“ – w latach 2016-2017, dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. większość prowadzonych przeze mnie spraw zakończone zostały  ugodą, co świadczy o skuteczności działania jak i o możliwościach rozwiązania konfliktu. Jako mediator niosę profesjonalną pomoc poprzez poszukiwanie płaszczyzny porozumienia satysfakcjonującego wszystkich uczestników konfliktu, a także dbam o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i zachowanie równowagi stron. Znajomość prawa, zapewniająca wykonalność podpisanej ugody oraz prawidłowość jej strony formalno-prawnej.

Najważniejsze daty

2012 Ukończenie studiów

„Negocjacje i mediacje i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów“ Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

2014 Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog“ w Dabrowie Górniczej.

Od 2014 r. jestem członkiem Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog“ w Dąbrowie Górniczej.

2014 Wpis na listę mediatorów

Od 2014 r. jestem wpisany na listę mediatorów w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

team image

Mediacje / Moc prawna

Mediacje to polubowne rozwiązanie spornych spraw przy ograniczeniu roli sądów. Strony  na neutralnym gruncie w obecności wykwalifikowanego mediatora dążą do porozumienia zakończonego ugodą pisemną. Rozwiązanie zostaje wypracowane wspólnie przez strony w obecności mediatora. Prowadzenie mediacji przed rozpoczęciem postępowania sądowego i zawarcie w jej wyniku ugody pozwala na uniknięcie prowadzenia sprawy przed sądem.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym. Oznacza to, że w wielu sprawach postępowanie mediacyjne daje korzyści dla osób pragnących zawrzeć porozumienie .

Spotkajmy się na neutralnym gruncie

Zadzwoń

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Podstawowe korzyści z mediacji to skrócenie czasu ,kosztów, uniknięcie stresu występowania przed Sądem, dążenie do tzw. wspólnej wygranej a nie sytuacji zerojedynkowej ,możliwość odnowienia kontaktów wyjście z twarzą ,zawarcie ugody to także biznesowa i społeczna korzyść.

W mediacje gospodarcze zaangażowani są przedsiębiorcy, czyli osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą. Przedmiotem mediacji jest szeroki wachlarz tzw. sporów biznesowych. W mediacji gospodarczej chodzi o zachowanie dobrej reputacji oraz pozostaniu w dobrych relacjach oraz o znalezienie rozwiązań ekonomicznych – szybkich, tanich, ale w pełni skutecznych.

W sprawach o rozwód i o separację sąd może skierować strony do mediacji w celu pojednania małżonków – jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa lub w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem oraz spraw majątkowych. Mediacja może też być stosowana w sprawach opiekuńczych, a jej przedmiotem jest sposób wykonywania władzy rodzicielskiej.

Napisz do mnie

Nie trać czasu i pieniędzy. Skontaktuj się z mediatorem.

Zadzwoń

+48 603 388 467