Sprawy rodzinne

Służę pomocą w znajdowaniu rozwiązań. Spotkajmy się u mnie.

W sprawach o rozwód i o separację sąd może skierować strony do mediacji w celu pojednania małżonków – jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa lub w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem oraz spraw majątkowych. Mediacja może też być stosowana w sprawach opiekuńczych, a jej przedmiotem jest sposób wykonywania władzy rodzicielskiej.